Internationaal Transport

Internationaal Transport vraagt om een slimme en efficiente manier om
industriele gebieden in Europa te bereiken.
Ons doel is om leveranciers en klanten tegen zo gunstig mogelijke
voorwaarden dichterbij elkaar te brengen.

Gebr. de Boer Transport zorgt ervoor dat u tevreden klanten houdt!!

De sectoren waarvoor wij rijden zijn;

Papier- en Kartonnage industrie
Aluminiumindustrie
Palettenindustrie
Houtindustrie
Glasindustrie
Recyclingindustrie
Automobielindustrie